Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ANASAYFA

:

Giykimbil

Giriş

GEÇİCİ İKAMET YERLERİ KİMLİK BİLDİRME (GİYKİMBİL) SİSTEMİ

Geçici İkamet Yerleri Kimlik Bildirme ProjesiKİMLİK BİLDİRME
1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanununa göre otel, motel ve tatil köyleri ile 30 yatak üzerinde kapasitesi olan özel veya resmi konaklama yerleri ve yatarak tedavi uygulayan özel sağlık müesseselerinin kayıtlarının bilgisayar ortamında tutulması, İnternet aracılığı ile Genel Kolluk Kuvvetlerine aktarılan bu bilgilerin GBT ve Aranan Araçlar Projesinden sorgulamasının yapılarak ilgili Emniyet Müdürlüğüne Polnet üzerinden bilgi verilmesine ilişkin hazırlanan GEÇİCİ İKAMET YERLERİ KİMLİK BİLDİRME PROJESİ 17.01.2005 tarihinde polis sorumluluk bölgesindeki tesislerde uygulamaya geçmiştir.
Proje kapsamında bulunan tüm tesisler bu tarihten itibaren konaklama listelerini internet üzerinden Emniyet Genel Müdürlüğüne göndermeleri gerekmektedir.
Gerekli Donanım ve yazılım ihtiyaçlarını temin etmeyen tesislere belirtilen tarihten itibaren kanunda belirtilen idari para cezası uygulanacak olup tekrarı halinde işletme ruhsatları iptal edilecektir.
GİYKİMBİL (Geçici İkamet Yerleri Kimlik Bildirme) Projesi, Asayiş ve Bilgi işlem Daireleri Başkanlıklarının kendi imkan ve personeli ile hazırlanmıştır.
Bilişim İnovasyon Ltd.Şti.'den 13 Mayıs 2008 tarihinden itibaren alınan Yazılım Geliştirme ve Bakım Hizmeti ile geliştirilen yeni versiyon ile yaklaşık 11.000 işletme tarafından kullanılan sistemden daha fazla verim alınabilmesi, zaman içinde oluşan ek fonksiyon ihtiyaçların karşılanabilmesi ve diğer kurumların da ihtiyaç duyduğu istatistiki bilgileri oluşturabilmek amaçlanmıştır.
Teknik danışmanlık desteği ile Başkanlığımızca yürütülen GİYKİMBİL Projesi ile ülke geneli polis bölgesinde bulunan ve ilgili mevzuat kapsamına giren tüm geçici ikamet yerlerine ait defter kayıtlarının internet üzerinden EGM ana sunucu bilgisayarlarına gönderilmesi sağlanmaktadır.
Böylelikle; 1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu verimli ve ekonomik bir şekilde uygulanmakta, suçluların takibi süratle yapılmakta, iç göç ve turizm hareketlerinin izlenebilmekte, beyana tabi bilgilerin denetimi gerçekleştirilmekte ve birimler arasındaki iletişim bilgisayar ortamına geçirilip kanunun uygulanmasında sorumlulukları bulunanların genel kolluk kuvvetlerince denetimlerinin sağlanarak kanuna işlerlik kazandırılmaktadır.
GİYKİMBİL projesi, ülke genelinde binlerce kullanıcısı olan, 7 gün 24 saat çalışan, bir ucu internette diğer ucu ise POLNET (Polis Bilişim Ağı)’te uygulanan büyük bir projedir.
Bu bölümün hazırlanmasında amaç; ülke geneli polis bölgesinde bulunan ve ilgili mevzuat kapsamına giren tüm geçici ikamet yerlerinin Sorumlu İşleticileri başta olmak üzere tüm ilgilileri proje hakkında bilgilendirmek, proje uygulama şemasını sade bir dil ile açıklamak, projede yer alacak kullanıcılar ile bu kişilerin görev ve sorumluluklarını belirlemektir.
 
Tesislerin, AKBS Versiyon 3 programını kullanmaları ve bu program ile tesis çalışanlarının da bildirimlerini yapmaları gerekmektedir.
  • Emniyet Genel Müdürlüğü
  • Polis Radyosu
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • Emniyet Teşkilati Mensupları Hanımları Yardımlaşma Derneği
  • TUBİM
  • İçişleri Bakanlığı
  • BİMER
  • Resmi Gazete