Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ANASAYFA

:

Hakkimizda

Giriş
 
 
KURULUŞ
  
         Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı adına 5188 sayılı Özel Güvenlik ​​Hizmetlerine Dair Kanunundaki denetimleri yürütmek üzere Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 02.11.2011 tarih ve 28103 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 661 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuş ve 13.02.2012 tarihli İçişleri Bakanı onayı ile faaliyete geçmiştir. 
 
 

 
 
YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR         
 
 • Özel güvenlik şirketlerini, özel güvenlik eğitim kurumlarını, alarm izleme merkezlerini, özel güvenlik izni verilen yer/kişiler ile özel güvenlik görevlilerinin Başkanlıkta görevli Polis Başmüfettişlerince denetlenebilmeleri için gerekli onayları almak ve ilgili birimlerle koordinasyonu sağlamak. 
 • Özel Güvenlik Hizmetlerinde denetim rehberi ve formlarını hazırlamak. 
 • Başkanlık personelinin eğitim ihtiyaçlarını belirlemek, buna uygun eğitim plan ve programlarını hazırlamak. 
 •  Müfettişlerce yapılacak denetlemelere ilişkin ihtiyaç duyulan her türlü bilgi ve belgelerin temini ile denetleme sonuçlarının ilgili birimlerce takibini sağlamak. 
 • Toplumsal yaşamın gelişimine ve değişimine bağlı olarak görev alanına giren konularda   mevzuatın günün koşullarına uyarlanması için gerekli çalışmaları yapmak. 
 • Görev alanına giren hizmetlerin yürütülmesi ile ilgili görev ve hizmet politikalarını belirlemek. 
 • Görev alanına giren konularda yazılı veya elektronik ortamda intikal eden ihbar, şikâyet, dilekçe, bilgi talepleri ve müracaatları değerlendirmek ile görevlidir​.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
​​
 • Emniyet Genel Müdürlüğü
 • Polis Radyosu
 • Kurumsal E-Posta
 • Polsan
 • Emniyet Teşkilati Mensupları Hanımları Yardımlaşma Derneği
 • TUBİM
 • İçişleri Bakanlığı
 • BİMER
 • Resmi Gazete